Go to Top
  • Нямате артикули в количката.

Полезни съвети

СЕРИОЗНИ НЕДОСТАТЪЦИ НА ОБОРСКИЯ ТОР, СПРЯМО БИОТОРА – БИОХУМУСА

  1. Оборският тор е по-беден на най-важните елементи, спрямо Биохумуса, което го прави по-неизгоден не само като химичен състав за растенията, но и икономически несъобразен.

Например – сравнение на 100кг оборски тор и същото количество Биотор

N /единици/ P /единици/ K /единици/
Оборски тор 0,5 0,25 0,75
Биотор 2 3 3

 

Тази таблица за сравнение показва, че за наторяване на площите трябва да се използват по-големи количества от оборския тор, което със сигурност е по-неизгодно.

  1. Оборския тор заема по-голям обем и маса /60-70%/и влажност /70%/ от Биохумуса. Това оскъпява съхраняването му, транспорта и внасянето му в почвата.

Грешни са представите, че е оборския тор е по-евтин от Биохумуса. За постигането на определено качество и количество на земеделска продукция при използване на оборски тор, трябва да внесем много по-голямо количество, отколкото Биотор.

  1. Когато оборския тор е пресен, растежът на растенията е неравномерен. Стеблото се развива много по-бързо за сметка на листата, което се предизвиква от голямото количество урина в торта. Това неравномерно развитие също води до икономическа неефективност. По-малки плодове, по-голям разход за бране, повече разходи за изкореняване на стеблата. При наторяване с Биохумус растенията се развиват по-бързо с равномерен растеж, плодовете са по-големи и с повече витамини.
  2. В оборския тор протича ферментация, която педизвиква прегряване на растенията и те се изсушават. Резултатът е загинала земеделска продукция, оскъпяваща труда на земеделците и непоправими загуби. Биоторът не прегрява растенията, а ги защитава от неблагоприятните метеоролични процеси.
  3. Оборския тор съдържа патогенни микроорганизми като гъби, бактерии и други. Те подтискат развитието на растението като го задушават и пречат на растежа му. Следствието е слаби, малки плодове и зеленчуци, което за всеки земеделец е фатално. За се предпазят от такива загуби земеделците предприемат действия като пръскане с химични препарати, което също е икиномечски разход. В Биохумуса такива микроорганизми не съществуват.

СЪЩЕСТВЕНИ ПРЕДИМСТВА НА БИОХУМУСА

Биохумусът съдържа лесноусвоими и в големи количества микро- и макроорганизми – N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zu, Mn, Ti и др.;

Биохумусът е богат на витамини, ензими, фитохормони и др.;

Биохумусът е с високо съдържание на хуминовите киселини, което води до високо качество на органиката в него;

Биохумусът помага за намаляване изпарението на водата от почвата – до 30%;

Биохумусът не съдържа патогенни организми;

Биохумусът осигурява нормалното развитие на растенията;

Биохумусът спомага за устойчивостта на растенията срещу патогенните организми;

ЕФЕКТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОХУМУС В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Биохумусът е одобрен за използване в биопроизводството /Наредба №15 от 3 август 1999г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ДВ бр.75 и Наредба №22 от 4 юли 2001г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ДВ бр.68/.

Биохумусът увеличава  добива, като ефектът се разраства с годините с натрупване на биотора в почвата;

Биохумусът ускорява развитието на растенията и узряването на плодовете настъпва до 15 дни по-рано, отколкото на растенията, торени с друг вид тор;

Биохумусът подобрява качеството на растенията, като увеличава до 45% съдържанието на витамини в плодовете, на захар в кореноплодните, на нишесте в картофите, на белтъчини в зърнените;

Биохумусът увеличава размера на плодовете, прави ги с по-ярки цветове и увеличава срокът за съхранението им;

Биохумусът допринася за добиването на екологично чисти продукти;

Биохумусът съкращава разходите за съхраняване на тора и времето за торене;

Биохумусът спомага за рекултивиране на изтощени и излужени почви, като значително съкращава срока за възстановяване на земите;

Биохумусът е изключително ефективен при силно замърсени, песъчливи и каменисти почви.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОХУМУСА

Биохумусът се използва за основно торене пролетно и есенно време;

Биоторът служи за подхранване през вегетативния период;

Биоторът е основа на субтрати за отглеждане на цветя;

Биоторът е основа на субстрати за производство на семена и разсад;

Биоторът не изгаря растенията и може да се употребява и в по-големи количества.

Биоторът се прилага при следните препоръчителни дозировки:

СЕМЕНА, ЛУКОВИЦИ, КАРТОФИ

150мл биохумус се поставя в 1 литър вода. Престоява 12 часа и в този разствор се накисват семената, луковиците или картофита за садене.

САКСИИ

Приготвя се смес от 1 част биохумус и 4-5 части почва. Мери се по обем, а не по тегло.

ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЛЕХИ

1 литър боихумус се рапръсква на 1 кв.м. леха и се размесва с горния почвен слой.

ЗЕЛЕНЧУЦИ В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

От 100 до 500 литра/дка в зависимост от характеристиката на почвата. Биоторът се разпръсква равномерно по протежение на лехите или в съответните гнезда – при сеидба на гнездо.

РАЗСАДНИЦИ

В разсадниците не трябва да се използва чист оборски тор, защото той съдържа амонячен N, който предизвиква неконтролирано развитие на стъблата. 10% биотор увуличават до 95% растителната маса, поддържа оптимална влажност, нормална температура и способства за добре развита коренова система.

ОРАНЖЕРИИ

200-250литра/дка за да се образува водоустойчива зърнеста структура на почвата.

ЦВЕТЯ В САКСИИ

1 част биохумус се смесват с 3 части почва /по обем, а не по тегло/ при засаждане и пресаждане.

Подхранване на всеки 2-3 месеца се смесват 2-4 лъжици биотор с горния слой почва в саксията.

ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА, ХРАСТИ, РОЗИ И ЛОЗЯ

При засаждане в ямата се прилагат 2-4 литра биотор на всяко дръвче, 1-2 литра на всяко храстче или роза, 0,3-0,4 литра на всяка лозова пръчка.

Подхранване – през пролетта и есента се поръсват над корена 1-3 литра биохумус на дръвче, 0,5-1,5 литра на лоза, роза, храст. Смесва се с почвата.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ

При сеене на трева 150-200мл биотор се разхвърлят на 1 кв.м. площ. Смесват се с горния слой почва и се посяват семената.

Подхранване – след косене се посипват 50-150мл биотор на кв.м. и се полива обилно.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ

3 литра биотор на кв.м. се смесват с 10 сантиметровия повърхностен слой почва.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоторът може да се използва сух – разхвърлян или заоран в почвата, като разтвор или като суспензия.

СЪХРАНЕНИЕ

Биохумусът се съхранява на проветриво място, без пряка слънчева светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.