Go to Top
  • Нямате артикули в количката.

БИОХУМУС – БИОТОР

За производството на 100% чист биохумус с високо качество и характеристики са необходими усилен труд, отговорност към производствения процес и непрекъсната ангажираност.

За изграждането на една ферма за производство на биохумус – биотор са нужни всеотдайност, управление и контрол, като резултатът е качеството на продукцията без конкуренция.

Произведеният от нас Биохумус се характеризира с най-високо качество, защото за създаването му полагаме всички необходими грижи за отглеждането на червените калифорнийски червеи. Поддържането на идеалната среда, в която да живеят, да се хранят и да се размножават червеите, допринася за създаването на основния продукт от техния жизнен цикъл – Биохумуса.

Суровината, която използваме за изхранването на калифорнийските червеи е престояла за определен период от време оборска тор.  Ако оборската тор е много прясна, амоняка, който се отделя при изпаряването си, може да унищожи червеите, а ако е прекалено стара, не е достатъчно хранителна за тях.

От голямо значение е качеството на суровината –оборската тор за изхранване на червените калифорнийски червеи. Подбрали сме за целта животновъдни ферми от екологично чист район в Земенския балкан. Тези ферми хранят своите животни чрез свободна паша или сено от същия регион, което също е от значение за създаването на суровината.

Лехите, в които отглеждаме червените калифорнийски червеи, произвеждащи биотора,  са с удобни за обработката им размери – 2х4м, които да могат да бъдат обходени от всички страни. Така червеите се хранят равномерно и с достатъчно количество оборска тор. Това допринася за определяне на оптималната гъстота на червеите в лехите.

През летния сезон лехите/леглата се покриват със засенчваща мрежа и се извършват поливки през два-три дни, които поддържат неоходимата влажност и предпазват от засушаване. Така отглеждани червеите могат да се разполагат по цялата дълбочина на лехата, без да се допуска скупчването им само на дъното и съответно пренаселването им в малък по площ участък. По този начин те се движат свободно от дъното до повърхността и обработват цялата дълбочина на леглото.

През зимния сезон лехите с червеи, след като предварително са захранени с достатъчно количество оборска тор, задоволяваща нуждите им от храна, се покриват с топли покривки и зебло, което не задушава и пропуска влагата от снега.

Оптималното хранене на червеите се осъществява след щателна оценка за необходимото количесво и през какъв период от време да бъде извършено. По принцип червеите се хранят през 15-30 дни, но е възможно да се случи и по-често или по-рядко. Ако се забелязва, че в лехата всичко е преработено от червеите – те се хранят на по-къс период. Ако се види, че в лехата има необработена оборска тор, то със следващото хранене се изчаква до пълното й обработване и превръщането й в чист биотор /биохумус/.

За създаването на благоприятни условия за живот на червеите се преценява и времето на разделянето им. Това означава, че когато се забележи, че животинките са се удвоили, се построяват нови лехи, в които се пренасят половината от тях, заедно с оборската тор, в която лежат и част от произведения биохумус. Това време варира според начина им на отглеждане и се преценява на място.

За производството на чист, висококачествен биохумус е необходимо не по-малко от 12 или дори 18 месеца. След този период се пристъпва към отстраняване на червеите, изваждане на образувания биотор, съхранение на закрито и сухо място до получаване на готова за обработка продукция. Когато се постигне необходимата за пресяване влажност, биохумусът се прекарва през сито до постигане на желаната фракция, пакетира се в специални опаковки, които да поддържат неговата влажност, аерация и го защитават от пряка слънчева светлина. Накрая се транспортира до складовата база и от там потегля към клиента.

С тези действия поддържаме високо качество на условия за живот на отглежданите от нас червени калифорнийски червеи. Като отплата за това, те изработват биохумус с отлични характеристики – оптимална влажност, кафяв цвят и рохкава еднородна структура без примеси и плевелни семена, без мирис  – най-добрият обогатител на почвата, който осигурява всичко необходимо за растенията.

Биохумусът от нашата ферма се доказа на пазара и удостоверение за това са доволните ни клиенти, чийто брой продължава да нараства.